Documente și informații financiare 2016

Titlu Descarca
Trimestrul IV
Cont de rezultat patrimonial Descarca
Contul de executie al bugetului local – Venituri Descarca
Contul de executie al bugetului local – Cheltuieli Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie – Flux 03 Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie – Flux 04 Descarca
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Descarca
Plati restante – Bugetul local Descarca
Situatia activelor si datoriilor Descarca
Situatia modificarilor in structura activelor nete capitalurilor – Anexa 34 Descarca
Situatia activelor fixe amortizabile – Anexa 35a – cod 27 Descarca
Situatia activelor fixe amortizabile – Anexa 35a – reduceri Descarca
Situatia activelor fixe neamortizabile – Anexa 35b – cod 28 Descarca
Situatia activelor fixe neamortizabile – Anexa 35b – reduceri Descarca
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap – Anexa 33 Descarca
Veniturile, cheltuielile si excendenteale bugetelor locale pe unitati administrativ – teritoriale – Anexa 22 Descarca
Trimestrul I
Indicatori 31.03.2016 Descarca
Indicatori 31.12.2015 Descarca
Contul de executie al bugetului local – Cheltuieli – Sectiunea de dezvoltare Descarca
Contul de executie al bugetului local – Cheltuieli – Sectiunea de functionare Descarca
Contul de executie al bugetului local – Cheltuieli – Total Descarca
Cont de rezultat patrimonial la data de 31.03.2016 Descarca
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la data de 31.03.2016 Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie – Flux 03 Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie – Flux 04 Descarca
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la data de 31.03.2016 Descarca
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la data de 31.03.2016 Descarca
Contul de executie al bugetului local – Cheltuieli – Sectiunea de dezvoltare Descarca
Contul de executie al bugetului local – Cheltuieli – Sectiunea de functionare Descarca
Contul de executie al bugetului local – Venituri – Total Descarca
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31/12/2015 Descarca
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 31/12/2015 – Anexa 19 titlul 56 Descarca
Situatia activelor fixe amortizabile 31/12/2015 – Anexa 35 a Descarca
Anexa 35 a – Scaderi Descarca
Active fixe amortizate – Cresteri – 35 a Descarca
Active fixe amortizate – Reduceri – 35 a Descarca
Situatia activelor fixe neamortizabile 31/12/2015/ – Anexa 35 b Descarca
Anexa 35 b – Reduceri Descarca
Situatia activelor fixe neamortizabile – Cresteri -35 b Descarca
Situatia activelor fixe neamortizabile – Reduceri -35 b Descarca
Situatia modificarilor in structura activelor nete / capitalurilor – Anexa 34 Descarca
Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31/12/2015 Descarca
Contul de executie al bugetului local – Cheltuieli Descarca
Contul de executie al bugetului local – Cheltuieli – Sectiunea de dezvoltare Descarca
Contul de executie al bugetului local – Cheltuieli – Sectiunea de functionare Descarca
Contul de rezultat patrimonial Descarca
Contul de executie al bugetului local – Venituri Descarca
Contul de executie al bugetului local – Venituri – Sectiunea de dezvoltare Descarca
Contul de executie al bugetului local – Venituri – Sectiunea de functionare Descarca
Veniturile, cheltuielile si excedente ale bugetelor locale Descarca
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie – Flux 03 Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie – Flux 04 Descarca
Plati restante – Bugetul local Descarca
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Descarca
Buget 2016 si liste investitii
Bugetul total rectificat Descarca
Bugetul rectificat sectiunea de functionare Descarca
Bugetul rectificat sectiunea de dezvoltare Descarca
Raport la proiectul de buget pe anul 2016 si estimări pe anii 2017-2019 Descarca
Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019 Descarca
Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019 Descarca
Bugetul local pe anul 2016 sectiunea de dezvoltare Descarca
Bugetul local pe anul 2016 sectiunea de functionare Descarca
Investitia 5102 an 2016 Descarca
Investitia 6502 an 2016 Descarca
Investitia 7402 an 2016 Descarca
Investitia 8302 an 2016 Descarca
Investitia 8402 an 2016 Descarca
Investitia 670203 an 2016 Descarca
Investitia 7000205 an 2016 Descarca
Investitia 700250 an 2016 Descarca
Sari la conținut