Bine ați venit pe site-ul primăriei Coșna

Comuna Coșna este amplasată în sud-vestul județului Suceava, la 14 km de mun. Vatra Dornei, la 126 km de mun. Suceava și la 70 km de mun. Bistrița.

Se învecinează la nord cu comunele Cârlibaba și Ciocănești, la sud cu comuna Poiana Stampei, la est cu comunele Iacobeni și Dorna Candrenilor și la vest cu comunele Lunca Ilvei și Șanț(jud. Bistrița Năsăud).

Localitatea este cunoscută încă din 1410, fiind înglobată în dania domnitorului Alexandru cel Bun făcută mănăstirii Moldovița, aparținând satului Dorna. Hotarele comunei coincid în zonele de N, V și S cu hotarele dintre Moldova și Transilvania existente pâna in 1769, anul în care comuna a fost încorporată districtului militar al Rodnei, fără a fi cuprinsă în comunele grănicerești.

Ca localitate de graniță, Coșna a aparținut Ardealului, aflat sub regim austriac, până în 1867, în stăpânirea Ungariei dualiste până la Marea Unire din 1918, în județul Năsăud până în 1926, în județul Câmpulung până în 1940 și sub ocupație maghiară până în 1944. Reintegrată în județul Câmpulung până în 1952, Coșna a făcut parte din raionul Vatra Dornei până în februarie 1968, când, prin reforma teritorial-administrativă, a devenit sat al comunei Dorna Candrenilor. A redevenit comună în septembrie 2003, baza Legii nr. 378 din 2003.

Localitatea este situată, din punct de vedere morfologic, în provincia muntoasă alpino-carpatică, subprovincia Caraților sud-estici, ținutul Carpaților Orientali, subținutul treptei marginale estice, sectorul nordic, aparținând părții de sud-vest a subdistrictului Munților Suhard și bazinelor hidrografice estice. Perimetrul se învecineaza în partea de vest cu Munceii Bârgăului, în partea de nord cu Munții Maramureșului, în partea de nord-vest cu Masivul Rodnei, în partea de est cu Munții Suhard iar în partea de sud și sud-est cu Bazinul Dornelor.

Principalele culmi și vârfuri ce străjuiesc comuna sunt Vâlfa Mare (1316 m), Fundoaia (1150 m), Măgura Coșnei (1256 m), Făgețel (1255 m), Fărăoane (1715 m), Tarnița (1544 m), Vâlfa (1510 m).

Rețeaua hidrografică este tributară râului Dorna, care are ca principali afluenți pâraiele Teșna si Coșna. Pârâul Teșna izvorăște de sub poalele muntelui Măgura Calului și străbate teritoriul comunei de la sud-vest spre nord-vest pe o distanță de cca 13 km, formând hotarul cu com. Poiana Stampei. Are ca principali afluenți pâraiele Cucureasa, Tebeleauca, Fundoaia. Pârâul Coșna (Coșnița) izvorăște de sub muntele Suhard, străbate teritoriul comunei de la vest spre est pe o distanță de cca 19 km și primește ca afluenți pâraiele Netedu, Rogojan, Paluta, Bâtci, Deaca, Băncușor, Făgețel, Ciotina.

Sub aspect climatic, localitatea este situată spre extremitatea nord-estică a Provinciei central-europene, cu un climat temperat-moderat-continental, suportând și unele influențe ale climatului continental din est și ale celui subbaltic (boreal) de nord. Prin altitudinile prezente, zona se include în ținutul climatic al munților mijlocii de la periferia acestei provincii, caracterizată printr-un climat temperat-boreal montan de tip subalpin. Temperatura medie anuală a aerului este în jur de +4 °C, temperatura medie maximă se înregistrează în luna august (+21,4 °C), iar temperatura medie minimă în luna ianuarie (-12,4 °C). Cantitatea medie multianuală a precipitațiilor este în jur de 700 mm. Perioada de îngheț începe de obicei în a doua decadă a lunii octombrie și se termină în prima decadă a lunii aprilie.

Informatii utile

→ Delimitările secţiilor de votare din COŞNA – Alegerile din data de 9 iunie 2024


Pentru plata impozitelor, a taxelor locale, a amenzilor și a altor servicii, Primăria Comunei Coșna vă pune la dispoziție portalul online InfoPay.
Acest sistem de plată este disponibil atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice.
Pentru plata impozitelor și a taxelor locale prin intermediul InfoPay NU se percep comisioane pentru tranzacțiile efectuate.


Comunicat de presă


Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022, referent de specialitate


Anunț de participare la licitație publică concesiune teren spalatorie auto


Anunț public privind decizia etapei de încadrare, proiectul *Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Coșna, județul Suceava*


Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


Procedură documentată privind accesarea serviciilor publice

Informații de interes public către operatorii economici care dețin structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau/și alimentație publică

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

ANUNŢ PROGRAM RABLA AFM

PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ PRIVIND PROGRAMUL RABLA LOCAL COD: PO-CFC-128

ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare


ANUNȚ DE INTERES PUBLIC PRIVIND DEMARAREA INVESTIGAŢIILOR DE TEREN PE TRASEUL DRUMULUI DE MARE VITEZĂ BAIA MARE – SUCEAVA: LOT 2 BISTRIŢA-VATRA DORNEI


Model cerere pentru RAR


ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Sari la conținut